Digitala Rådslag för digitalisering av skolväsendet

SKL:s plattform där du kan bidra med förslag och idéer kring handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. 

För att kunna delta behöver du registrera ett konto. För vissa rådslag behövs en personlig inbjudan, andra är öppna för alla registrerade.  

Elever, var med och tyck till om skolans digitalisering!

Det finns ett behov av att stärka elevperspektivet i debatten om skolans digitalisering. Tisdag 19 februari till söndag 24 februari bjuder SKL och nätverket Digital Ungdom in till ett digitalt rådslag där alla elever har möjlighet att påverka den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Syftet med rådslaget är att få underlag som kan hjälpa skolhuvudmän och skolledare att fatta bra beslut och skapa förutsättningar för en god digital miljö där alla elever kan utveckla sin digitala kompetens.

Frågor som behandlas är:

  • Hur påverkar samhällets digitalisering skola och skolarbete?

  • Vad innebär digital kompetens hos elever? Vad behöver man kunna idag och i framtiden, och varför?

  • Hur utvecklar man digital kompetens på bästa sätt? Finns det idag några hinder för att elever utvecklar relevant digital kompetens i skolan?

Se filmen nedan för mer information om hur man skapar ett konto och deltar i diskussionen

Välkomna!

Till Rådslaget för eleverpsektiv...


Så här använder du det digitala rådslaget